ABAP Code

ABAP Code: แก้ปัญหาการแสดงผลค่า SPACE หน้าข้อความ ในรายงาน ALV Grid

ABAP Code:แสดง Standard Reports แบบกำหนด LINE-SIZE ได้มากกว่าหนึ่ง

จดไว้กันลืม เทคนิคนี้ ถือว่าเจ๋ง ฮ่าๆ พอดี เขียน รายงาน ตัวหนึ่ง แล้ว ด้วยตัวรายงานมี 2 รูปแบบการแสดง รายงานที่ 1 มี 20 คอลัมณ์ อีกรายงานหนึ่งมี 40 คอลัมณ์ โดยปรกติเราจะ Set line size ที่หัวโปรแกรมแบบนี้

ABAP Code: แก้ปัญหาการแสดงผลค่า SPACE หน้าข้อความ ในรายงาน ALV Grid

ABAP Code:Show status ของการอ่านข้อมูล ใน Internal Table บน Status Bar เป็นเปอร์เซนต์

เอาไว้ใช้สำหรับ Show status บน Status Bar เพื่อดูความเคลื่อนไหวหรือระยะเวลา ในรูปแบบเปอร์เซนต์ ในกรณีที่โปรแกรมมีการทำงานที่ช้าหรือข้อมูลที่ค้นหามีจำนวนมาก

ABAP Code: แก้ปัญหาการแสดงผลค่า SPACE หน้าข้อความ ในรายงาน ALV Grid

ABAP Code:Function HR_SGPBS_ADD_TIME_TO_DATE หาผลบวกของตัวเลขกับ วันเดือนปี

ฟังกชั่นตัวนี้ เอาไว้หาผลบวกของตัวเลขกับวันเดือนปี ตัวอย่างเช่น วันเดือนปี 19112009  บวก กับ 340 วัน จะได้วันเดือนปี เป็น 25.10.2010 หรือ วันเดือนปี 19112009  บวก กับ 5 เดือน จะได้วันเดือนปี เป็น 19.04.2010 และ วันเดือนปี 19112009  บวก กับ 20 ปี จะได้วันเดือนปี เป็น 19.11.2029

ABAP Code: แก้ปัญหาการแสดงผลค่า SPACE หน้าข้อความ ในรายงาน ALV Grid

ABAP Code:How to delete data duplicates of query

ผมได้ลองทำ SAP query ดู แล้วเผอิญเจอปัญหา ดึงข้อมูลจาก query แล้วข้อมูลออกมาซ้ำกัน ลองปรับแก้ไข การ Join Table ใน TCODE SQ02 แล้ว ก็ยังไม่ได้ผล สุดท้ายจบปัญหาด้วยการ เขียนโค็ดเข้าไปเองใน query ในส่วน InfoSet ซึ่งเขียนเข้าไปใน 2 ส่วน คือ

ABAP Code: แก้ปัญหาการแสดงผลค่า SPACE หน้าข้อความ ในรายงาน ALV Grid

ABAP Code:สร้าง List Boxes on Selection Screens ใน ABAP Report

วิธีการสร้าง List Boxes on Selection Screens ใน ABAP Report ไอ้เจ้า List Boxes มันก็คือช่อง Input ข้อมูล อีกประเภทหนึ่ง โดยตัวมันมีความน่าสนใจไม่น้อย ซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ได้หลายแบบ บน Selection Screens

ABAP Code: แก้ปัญหาการแสดงผลค่า SPACE หน้าข้อความ ในรายงาน ALV Grid

ABAP Code:How to Display variant F4 on screen Report

โดยส่วนมาก ถ้า Report เป็นประเภท Report ALV จะต้องสามารถ ทำให้บันทึก Layout ของ ALV ได้ และเมื่อบันทึกได้ ก็ต้องสามารถสั่งเลือกได้ ผ่านทางหน้า Screen ก่อนรัน Report เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน Report