ABAP Code

ABAP Code: แก้ปัญหาการแสดงผลค่า SPACE หน้าข้อความ ในรายงาน ALV Grid

ABAP Code:แสดง Standard Reports แบบกำหนด LINE-SIZE ได้มากกว่าหนึ่ง

จดไว้กันลืม เทคนิคนี้ ถือว่าเจ๋ง ฮ่าๆ พอดี เขียน รายงาน ตัวหนึ่ง แล้ว ด้วยตัวรายงานมี 2 รูปแบบการแสดง รายงานที่ 1 มี 20 คอลัมณ์ อีกรายงานหนึ่งมี 40 คอลัมณ์ โดยปรกติเราจะ Set line size ที่หัวโปรแกรมแบบนี้

ABAP Code: แก้ปัญหาการแสดงผลค่า SPACE หน้าข้อความ ในรายงาน ALV Grid

ABAP Code:Show status ของการอ่านข้อมูล ใน Internal Table บน Status Bar เป็นเปอร์เซนต์

เอาไว้ใช้สำหรับ Show status บน Status Bar เพื่อดูความเคลื่อนไหวหรือระยะเวลา ในรูปแบบเปอร์เซนต์ ในกรณีที่โปรแกรมมีการทำงานที่ช้าหรือข้อมูลที่ค้นหามีจำนวนมาก

ABAP Code: แก้ปัญหาการแสดงผลค่า SPACE หน้าข้อความ ในรายงาน ALV Grid

ABAP Code:Function HR_SGPBS_ADD_TIME_TO_DATE หาผลบวกของตัวเลขกับ วันเดือนปี

ฟังกชั่นตัวนี้ เอาไว้หาผลบวกของตัวเลขกับวันเดือนปี ตัวอย่างเช่น วันเดือนปี 19112009  บวก กับ 340 วัน จะได้วันเดือนปี เป็น 25.10.2010 หรือ วันเดือนปี 19112009  บวก กับ 5 เดือน จะได้วันเดือนปี เป็น 19.04.2010 และ วันเดือนปี 19112009  บวก กับ 20 ปี จะได้วันเดือนปี เป็น 19.11.2029

ABAP Code: แก้ปัญหาการแสดงผลค่า SPACE หน้าข้อความ ในรายงาน ALV Grid

ABAP Code:How to delete data duplicates of query

ผมได้ลองทำ SAP query ดู แล้วเผอิญเจอปัญหา ดึงข้อมูลจาก query แล้วข้อมูลออกมาซ้ำกัน ลองปรับแก้ไข การ Join Table ใน TCODE SQ02 แล้ว ก็ยังไม่ได้ผล สุดท้ายจบปัญหาด้วยการ เขียนโค็ดเข้าไปเองใน query ในส่วน InfoSet ซึ่งเขียนเข้าไปใน 2 ส่วน คือ

ABAP Code: แก้ปัญหาการแสดงผลค่า SPACE หน้าข้อความ ในรายงาน ALV Grid

ABAP Code:สร้าง List Boxes on Selection Screens ใน ABAP Report

วิธีการสร้าง List Boxes on Selection Screens ใน ABAP Report ไอ้เจ้า List Boxes มันก็คือช่อง Input ข้อมูล อีกประเภทหนึ่ง โดยตัวมันมีความน่าสนใจไม่น้อย ซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ได้หลายแบบ บน Selection Screens