Category: SAP ABAP

02
Jan
2019

ABAP Code:แสดง Standard Reports แบบกำหนด LINE-SIZE ได้มากกว่าหนึ่ง

จดไว้กันลืม เทคนิคนี้ ถือว่าเจ๋ง ฮ่าๆ พอดี เขียน รายงาน ตัวหนึ่ง แล้ว ด้วยตัวรายงานมี 2 รูปแบบการแสดง รายงานที่ 1 มี 20 คอลัมณ์ อีกรายงานหนึ่งมี 40 คอลัมณ์ โดยปรกติเราจะ Set line size ที่หัวโปรแกรมแบบนี้

28
Nov
2018

ABAP Code:Show status ของการอ่านข้อมูล ใน Internal Table บน Status Bar เป็นเปอร์เซนต์

เอาไว้ใช้สำหรับ Show status บน Status Bar เพื่อดูความเคลื่อนไหวหรือระยะเวลา ในรูปแบบเปอร์เซนต์ ในกรณีที่โปรแกรมมีการทำงานที่ช้าหรือข้อมูลที่ค้นหามีจำนวนมาก