ใช้ PHP ติดต่อ SAP ผ่าน RFC ในรูปแบบ Web Services

ใช้ PHP ติดต่อ SAP ผ่าน RFC ในรูปแบบ Web Services

ใช้ PHP ติดต่อ SAP ผ่าน RFC ในรูปแบบ Web Services

พอดีที่ทำงาน มีโปรเจค โปรเจคหนึ่งที่ต้องใช้ PHP ติดต่อกับ SAP เพื่อไปดึงข้อมูลของ SAP และทำการอับเดตข้อมูลลงไปใน SAP  การที่จะใช้ PHP ติดต่อกับ SAP นั้น ต้องใช้ PHP Connector ซึ่งผมเลือกใช้ SAPRFC เป็นตัวติดต่อ

สิ่งจำเป็น สำหรับโปรเจคนี้
1.  Appserv  (Download Appserv-win32-2.5.10)
2.  RFC  (Download saprfc-1.4-5.2.0.Win32.zip)
3.  Notepad++  (Download)
4.  SAP Gui

ขั้นตอน
1. ก่อนอื่น ก็ลง SAP Gui และ Appserv (ถ้ามี SAP Gui แล้วก็ไม่ต้องลง)    หลังจากนั้น ไปหา LIBRFC32.dll
ที่   C:\WINDOWS\system32  เอามาใส่ใน  C:\AppServ\php5
2. ให้ไปเอา php_saprfc.dll ใน  saprfc-1.4-5.2.0.Win32 เอามาใส่ใน C:\AppServ\php5\ext
3. หลังจากนั้นมา set code ที่ php.ini  ใน   C:\WINDOWS\
3.1  ค้นหา short_open_tag = Off เปลี่ยนค่าเป็น short_open_tag = On
3.2  ค้นหา ;extension = php_xsl.dll เพิ่ม extension=php_saprfc.dll ใต้บรรทัด ;extension = php_xsl.dll
3.3  ค้นหา extension_dir = “./ext” แล้วเปลี่ยนเป็น extension_dir = “C:\AppServ\php5\ext”
4. Restart Apache เป็นอันจบการ Set PHP Connector

ทดสอบ
1. สร้าง Folder  phpsap มาไว้ใน C:\AppServ\www
2. นำ Folder saprfc (saprfc-1.4-5.2.0.Win32 Change name is saprfc) มาไว้ใน C:\AppServ\www\phpsap
3. เปิด IE สั่งรัน http://localhost/phpsap/saprfc/example_userlist.php
ถ้า ขึ้น ข้อความตามข้างล่างนี้

SAPRFC-Class: Get List of Users in SAP-System
Errors found during saprfc-Calls:saprfc::login()
Open RFC connection with saprfc_open() failed with error:
RFC Error Info :
Key     : rfc system error raised
Status  :
Message : for more information: see tracefile dev_rfc
Internal:
แสดงว่า การ config นั้นใช้การได้แล้ว เพียงแต่ ค่า login ที่ส่งให้ SAP ยังไม่ถูกต้อง ให้กลับไปเช็ค code ที่ example_userlist.php ในส่วนของ

// Create saprfc-instance
$sap = new saprfc(array(
"logindata"=>array(
"ASHOST"=>""     // application server
,"SYSNR"=>""     // system number
,"CLIENT"=>""    // client
,"USER"=>""     // user
,"PASSWD"=>""    // password
)
,"show_errors"=>false  // let class printout errors
,"debug"=>true)) ;    // detailed debugging information

หลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ลองสั่งรันไหมอีกครั้ง จะปรากฏข้อความ ชื่อ SAP Name และ User Nummer

SAPRFC-Class: Get List of Users in SAP-System
SAP-Name User-Nummer
DEVSAP01 000000000001
DEVSAP02 000000000002
DEVSAP03 000000000003
DEVSAP04 000000000004
DEVSAP05 000000000005

ถ้าขึ้นแบบข้างบนแสดงว่าสามารถติดต่อ SAP ได้แล้วครับ