Category: Programmer

วิถี โปรแกรมเมอร์

ABAP Code:เพิ่ม TCODE เข้าไปใน SAP Area Menu

ABAP Code:แสดง Standard Reports แบบกำหนด LINE-SIZE ได้มากกว่าหนึ่ง

จดไว้กันลืม เทคนิคนี้ ถือว่าเจ๋ง ฮ่าๆ พอดี เขียน รายงาน ตัวหนึ่ง แล้ว ด้วยตัวรายงานมี 2 รูปแบบการแสดง รายงานที่ 1 มี 20 คอลัมณ์ อีกรายงานหนึ่งมี 40 คอลัมณ์ โดยปรกติเราจะ Set line size ที่หัวโปรแกรมแบบนี้

Set วันที่และเวลา บน window ด้วย .bat file โดยใช้ PHP Gen file

Set วันที่และเวลา บน window ด้วย .bat file โดยใช้ PHP Gen file

โซลูชั่นนี้เกิดได้ เพราะมีปัญหาเกิดขึ้นมาก่อน ปัญหาที่ว่าคือ คอมพิวเตอร์ที่รัน Window ไม่อัพเดทเวลาเป็นปัจจุบันแถมไปยึดวันแรกเริ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่ง นานมากเป็น 10 ปี ดั้งนั้น ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ window และโปรแกรมที่ใช้วันที่และเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างสูง เช่น Microsoft outlook , Microsoft express และ Chrome