Programmer

วิถี โปรแกรมเมอร์

ABAP Code: แก้ปัญหาการแสดงผลค่า SPACE หน้าข้อความ ในรายงาน ALV Grid

ปัญหานี้ ดูเหมือนมันไม่สำคัญ มันก็แค่ การแสดงข้อความใน ALV Grid มันจะไม่โชว์ Space หรือช่องว่าง มันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร ใช่ครับ เราไม่มีปัญหา แต่ User ของคุณ ไม่คิดเช่นนั้น ถ้าเขาอยากได้ คุณก็ต้องทำให้ได้ อย่างน้อย คุณต้องมีเหตุผล หรือแสดงความพยายาม ว่าคุณได้ทำแล้ว

ABAP Code: แก้ปัญหา Program is not Unicode-compatible, according to its program attributes.

ปัญหานี้ มักเจอตอนคุณ Upgrade SAP from 4.7 to ERP 6.0 มันคือปัญหาเรื่อง Unicode เพราะโดยส่วนมาก โปรแกรมที่ถูกพัฒนาเมื่อตอน SAP 4.7 นั้น มักเป็นโปรแกรมที่ไม่ Support Unicode พอเรามีการ Upgrade SAP from 4.7 to ERP 6.0 นั้นมันเลยเกิดปัญหานี้ เพราะ SAP ERP 6.0 นั้นมันเป็น System Unicode นั้นเอง