วิธี Transport SAP Query และ SQVI query Global Area(Cross-client)

วิธี Transport SAP Query และ SQVI query

วิธี Transport SAP Query และ SQVI query

ปัญหานี้ มักเกิดจากการที่เราไม่ได้วางแผน กล่าวคือ ถ้าเรามีแผนที่จะนำ Query ขึ้น PRD(Production) หรือ มีความต้องการที่จะสร้าง Transport Request สิ่งสำคัญที่สุด คือ การเลือก Query area เป็น Global Area(Cross-client)

วิธีเลือก ให้ไปที่ Environment – Query area

วิธี Transport SAP Query และ SQVI query

วิธี Transport SAP Query และ SQVI query

วิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกต้อง สำหรับเริ่มการทำ SAP Query ส่วนการทำ SQVI query  นั้น มันจะถูกระบุให้เราสร้างใน Query area ที่เป็น Standard area (client-specific) ถ้าเรามีความจำเป็นที่จะเอา SQVI query  ขึ้นนั้น เราต้องทำการ Convert SQVI query ให้เป็น SAP Query ก่อน

วิธี Transport SAP Query และ SQVI query

วิธี Transport SAP Query และ SQVI query

ซึ่งลิงค์นี้มีคนแนะนำแล้ว ตามนี้เลย How to share an SQVI query in SAP?

วิธี Transport SAP Query และ SQVI query

วิธี Transport SAP Query และ SQVI query

เพิ่มเติมนิด การ Convert SQVI query ให้เป็น SAP Query นั้น เราจะต้องสร้าง SAP Query ที่อยู่ใน Query area ที่เป็น Standard area ก่อน หลังจากนั้น ถ้าเราได้ SAP Query ที่มาจาก SQVI query แล้ว เราค่อยทำการ Copy Standard area to Global Area (Cross-client) ผ่านโปรแกรม RSAQR3TR

วิธีการใช้งาน เราทำความเข้าใจกับลิงค์นี้ดู User Manual for Transporting SAP Query