ปัญหาในการจำรหัสสี ของ SAP ( format color ใน sap )

ปัญหาในการจำรหัสสี ของ SAP ( format color ใน sap )

ปัญหาในการจำรหัสสี ของ SAP ( format color ใน sap )

ทุกคนมักจะมีปัญหาในการจำรหัสสี ของ sap เวลาเขียนโปรแกรมที่ไรก็ต้องมานั่งนึกนั่งหาใน search help ทุกที่ คราวนี้แหละไม่ต้องหาที่ไหนแล้ว เพราะที่นี้มีคำตอบ

จากรูปภาพข้างบน จะเห็น รหัสสี(no.), ชื่อสี(color), รูปแบบของสี(intensified, intensified off, inverse) และ สีที่ใช้แสดงออก
การเรียกใช้นั้นก็ไม่ยากครับ ใช้รูปแบบเดียวกันหมดเพียงแค่เปลี่ยนข้างหลังนิดหน่อย ตามรูปแบบที่ต้องการ

ปัญหาในการจำรหัสสี ของ SAP ( format color ใน sap )

ปัญหาในการจำรหัสสี ของ SAP ( format color ใน sap )

วิธีการเรียกใช้สีนั้น ปัจจัยสำคัญคือ รหัสสี(no.)หรือชื่อสี(color) กับ รูปแบบของสี เท่านั้น
แบบที่ 1
อันนี้เรียกใช้รหัสสีโดยที่ไม่บอกประเภท

format color 1.
 write 'Todsapon.com'.

แบบที่ 2
อันนี้เรียกใช้ชื่อสีโดยที่ไม่บอกประเภท

format color col_heading .
 write 'Todsapon.com'.

*หมายเหตุ แบบที่ 1 และแบบที่ 2 ได้ผลลัพธ์เหมือนกันครับ

แบบที่ 3
อันนี้เรียกใช้รหัสสีโดยใช้ประเภท intensified

format color 1  intensified.
 write 'Todsapon.com'.

แบบที่ 4
อันนี้เรียกใช้ชื่อสีโดยใช้ประเภท intensified

format color col_heading  intensified.
 write 'Todsapon.com'.

*หมายเหตุ แบบที่ 1, แบบที่ 2, แบบที่ 3 และแบบที่ 4 ได้ผลลัพธ์เหมือนกันครับ

แบบที่ 5
อันนี้เรียกใช้รหัสสีโดยใช้ประเภท intensified off

format color 1  intensified off.
 write 'Todsapon.com'.

แบบที่ 6
อันนี้เรียกใช้ชื่อสีโดยใช้ประเภท intensified off

format color col_heading  intensified off.
 write 'Todsapon.com'.

*หมายเหตุ แบบที่ 5 และแบบที่ 6 ได้ผลลัพธ์เหมือนกันครับ
แต่สีที่แสดงจะดูเป็นสีอ่อนแตกต่างกับ แบบที่ 1, แบบที่ 2, แบบที่ 3 และแบบที่ 4

แบบที่ 7
อันนี้เรียกใช้รหัสสีโดยใช้ประเภท inverse

format color 1  inverse.
 write 'Todsapon.com'.

แบบที่ 8
อันนี้เรียกใช้ชื่อสีโดยใช้ประเภท inverse

format color col_heading inverse.
 write 'Todsapon.com'.

*หมายเหตุ แบบที่ 7 และแบบที่ 8 ได้ผลลัพธ์เหมือนกันครับ
แต่สีที่แสดงกลายเป็นไปเปลี่ยนสีของตัวอักษรแทน

แถมท้ายครับ สามารถให้แสดงสีเฉพาะข้อความที่เราต้องการก็ได้
ตัวอย่างเช่น

write 'Todsapon.com' color 2.

คราวนี้ทุกคน คงหมดปัญหาเกี่ยวกับ การจำรหัสสี ของ sap เวลาเขียนโปรแกรม ขอให้สนุกกับการเขียนโปรแกรมนะครับ!