Mail Forward ปัญหาที่ทุกคนเคยเจอ

Mail Forward ปัญหาที่ทุกคนเคยเจอ

Mail Forward ปัญหาที่ทุกคนเคยเจอ

เช้านี้ได้รับ Mail Forward ซึ่งทุกครั้ง Mail Forward ที่ผมได้รับนั้น จะเกี่ยวกับความเชื่อบ้าง ประกาศคนหายบ้าง ขายสินค้าบ้าง ขอความช่วยเรื่องบ้าง หรือแม้กระทั้ง เมล์ที่ไม่มีอะไรเลย

แต่ครั้งนี้ ผมกับคิดว่า Mail Forward นั้น บางเมล์ก็มีประโยชน์หรือแง่คิดดี ต้องขอบอกด้วยนะครับ ว่าบางเมล์ เพราะ Mail Forward นั้นเป็นเมล์ ที่มักจะมี “ข้อความบังคับหรือข้อร้องให้ส่งต่อ”
ซึ่งผมไม่ชอบตรงนี้นะครับ ขอยกตัวอย่างนะครับ เช่น ได้รับเมล์แล้วไม่ส่งต่อ คุณจะไม่พบความสำเร็จ ตายบ้าง จนบ้าง อกหักบ้าง ผิดหวังในความรักบ้าง ดูซิสิ่งที่ Mail Forward มันส่งมา มันบังคับเรา เห็นๆ ถ้าเราไม่ทำตาม ซึ่งที่อยู่ท้ายประโยค จะต้องเกิดกับเรา ซึ่งผมเป็นคนหนึ่งเมื่อมี Mail Forward ส่งมาให้ผม ผมจะอ่านเกือบทุกครั้ง นอกจากจะเห็น หัวข้อเมล์ ที่มันไม่ได้สื่อหรือสื่อไปในเรื่องที่งมงาย เกินจะรับได้ และอีกอย่างผมมักจะหยุด Mail Forward ที่ผมโดยไม่ส่งต่อให้ใคร ถ้าผมคิดว่า เมล์นี้เป็นสิ่งที่รบกวนผมและไม่มีประโยชน์ ผมก็จะไม่ส่งต่อให้ใครอื่นเพื่อที่จะได้ไม่เป็นเครื่องมือของใคร อีกอย่าง Mail Forward นั้น เข้าข่าย ผิดกฎหมาย พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 อีกด้วย แต่ก็อย่างว่าครับ Mail Forward ใช่ว่าจะแย่ไปทุกเรื่อง ผมมี Mail Forward ที่มีประโยชน์มาให้ดูกันนะครับ

” Doctor advises patients to exercise their neck by just reading this message. In the end, all patients go home happily without asking the doctor for any medications. ‘It is very effective,’ said the doctor. ‘All my patients never come back to me again.’ “

งั้นสุดท้ายผมขอเสนอนิยาม “Mail Forward” ในสไตล์ ป้อเลี้ยงพล

Mail Forward คือ เมล์ที่ถูกส่งต่อมาจากบุคคลที่เราไม่รู้จักหรือเรารู้จัก ซึ่งไม่รู้ว่าเขาได้อ่านเนื้อหาเมล์ก่อนที่จะส่งมาให้เราหรือป่าว เป็นเมล์ ที่สร้างความรู้สึกให้เราเมื่อเปิดอ่าน เช่น กลัว หัวเราะ สงสาร หรือกระทั้งลำคาญ เป็นเมล์ที่หาคนรับผิดชอบได้ยาก และมักจะเคยถูกส่งมาจากที่อื่นหลายที่แล้ว