Corp IT meeting การประชุมที่ดูเหมือนธรรมดา แต่ไม่ธรรมดา

Corp IT meeting การประชุมที่ดูเหมือนธรรมดา แต่ไม่ธรรมดา

Corp IT meeting การประชุมที่ดูเหมือนธรรมดา แต่ไม่ธรรมดา

วันนี้ได้เข้าประชุมแผนกไอที ที่ทำงาน ได้ทั้งความรู้และแนวคิดต่างๆมามากมายเลยครับ อย่างเช่นแนวคิดในการทำงาน

-ถ้าเราอยากก้าวหน้าในหน้าที่การงานเราควรที่จะทำอย่างไร?
เราควรที่จะทำตัวเองให้เป็นแบบ Outstanding

-ถ้าเราอยากได้เงินเดือนขึ้นเราจะทำอย่างไร?
ขอครับแต่ก่อนขอให้เรารู้ values ของตัวเองก่อน

และยังได้แนวคิดใหม่ เรียกว่า “Three Big Questions”

คำถาม 1 เราอยากจะทำงานอะไร
คำถาม 2 ใน 3 ปี เราอยากเป็นอะไร
คำถาม 3 เราจะทำให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างไร

และยังมีวลีเด็ด “บริษัทให้ก่อนซิแล้วเราจะทำ”  อันนี้โดนจริงครับ ทิ้งท้ายโดย Thing Big และ Jump To ครับ