Change and New Look Blog Todsapon.com

Blog Todsapon.com นี้ก็ผ่านมาหลายปีแล้ว พูดถึงความสำเร็จก็ ถือได้ว่าไม่ล้มเหลวนะ เพราะไม่ได้คาดหวังไว้ แต่ คิดไป คิดมา ปีล่ะ เกือบ 500 บาท น่าจะทำได้ดีกว่านี้ (อันนี้ไม่รวมค่า Host) ดังนั้น ปีนี้เลยจะตั้งความหวังซักหน่อย จะได้รู้ว่า ล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จ หรือไม่

งั้นตั้งเป็นว่า ปี 2555 ทั้งปีจะต้องมีคนหลงเข้ามา 36,500 คนต่อ ปี เฉลี่ย วันล่ะ 100 คน

โดย ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของ Theme ให้ดูแล้วสบายตา อ่านง่าย โทนสีขาว-เขียว(ตามกระแสรักษ์โลก) ส่วนข้อความเน้นสีส้ม มี Category แบ่งเป็นกลุ่มชัดเจน ได้แก่  ABAP, Java, Php, C#, Database, Apple, Photo, Project and Talk Today  ยังขับเครื่องด้วย WordPress เหมือนเดิม

Change and New Look - srcset=

Blog Todsapon.com” width=”480″ height=”360″> Change and New Look -> Blog Todsapon.com

Change and New Look - srcset=

Blog Todsapon.com” width=”480″ height=”360″> Change and New Look -> Blog Todsapon.com

แค่เปลี่ยน Theme คงไม่ทำให้มันดีขึ้น ดังนั้นเลยต้องเปลี่ยน พฤติกรรม จาก นานๆที อับเดต Blog เปลี่ยนเป็น ทุกวัน เน้นเนื้อหาที่เร็ว ชัด กว้าง ไกล  ดูซิ จะล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จ ตามความคาดหวังไหม