ความคาดหวังมาพร้อมความผิดหวัง

ความคาดหวังมาพร้อมความผิดหวัง

ความคาดหวังมาพร้อมความผิดหวัง

ทุกคน ร่วมทั้งผม ยอมมีความคาดหวัง ความคาดหวัง คือ สิ่ง บางสิ่ง บางอย่าง ที่คิดว่าจะได้ ที่ผมนำเรื่องนี้มาเสนอ ก็แค่คิดจะสอนตัวเองว่า การที่ผมจะคาดหวังกับบางอย่างนั้น ผมต้องตระหนักถึงผลตรงข้ามเสมอ ห้ามลืมมันเด็ดขาด ทางที่ดีอย่าคาดหวังอะไรเลย จะดีกว่า

” เพราะว่า ผมคาดหวังมัน จิตตกอยู่กับมัน ฝันถึงมัน เมื่อผลลัพธ์ ออกมา มันไม่ได้อย่างที่ผมคาดหวัง มันจะกลับมาเล่นผม “

แต่ความคาดหวัง มันก็มีดี ถ้าเรามองแง่บวก เช่น มันสอนให้ผมรู้จักความผิดหวัง เมื่อผมผิดหวัง ผมก็จะมีความคิดต่อยอดมาอีก ทำให้ผมมองถึงปัญหาหรือวิธีการต่างๆ และมองเห็นตัวเองมากขึ้น มองเห็นความจริงมากขึ้น เพราะบางอย่างมันมีปัจจัยมากกว่า 1 มันมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำให้ความคาดหวังคาดเคลื่อน จงอย่ายึดติดกับตัวเองและเหตุผลตัวเอง ถ้าเราไม่ได้คาดหวังจากตัวเอง