Set วันที่และเวลา บน window ด้วย .bat file โดยใช้ PHP Gen file

Set วันที่และเวลา บน window ด้วย .bat file โดยใช้ PHP Gen file

Set วันที่และเวลา บน window ด้วย .bat file โดยใช้ PHP Gen file

โซลูชั่นนี้เกิดได้ เพราะมีปัญหาเกิดขึ้นมาก่อน ปัญหาที่ว่าคือ คอมพิวเตอร์ที่รัน Window ไม่อัพเดทเวลาเป็นปัจจุบันแถมไปยึดวันแรกเริ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่ง นานมากเป็น 10 ปี ดั้งนั้น ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ window และโปรแกรมที่ใช้วันที่และเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างสูง เช่น Microsoft outlook , Microsoft express และ Chrome

ยกตัวอย่างเช่น  Microsoft outlook  และ Microsoft express จะส่งเมล์ไม่ได้ เนื่องจาก วันที่และเวลา มันนานเกินไปที่ระบบจะรับรู้ คือส่งไป แต่คนรับไม่ได้รับเมล์นั้น หรือ Chrome ไม่สามารถ เข้า เว็บไซต์ได้ เนื่องจาก ทาง Chrome มีการตรวจสอบ วันที่และเวลา ด้วย

ปัญหาเหล่านี้ ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่หลวง แล้ว ปัญหาเหล่านี้ เกิดจากอะไร ในเมื่อก่อนหน้านี้ เราใช้คอมพิวเตอร์ เราก็ตั้ง วันที่และเวลา ให้เป็น ปัจจุบันแล้ว ทำไหม ยังเกิดขึ้นอีก

คำตอบ คือ ถ่านไบออส(BIOS)หมดหรือเสื่อมคุณภาพนั้นเอง แก้ง่ายๆ โดยการเปลี่ยนถ่านไบออส(BIOS) แต่ ถ้าเราไม่สามารถ หาถ่านมาเปลี่ยนได้เพราะมันถูกเจาะจงรุ่นถ่านที่ใช้หรือไม่มีเวลา ไม่มีความรู้ แต่ยังอยากใช้คอมพิวเตอร์ มีวิธีแก้คือ ให้เข้าไป Set วันที่และเวลา เอง

แต่ ถ้า คนที่ใช้ Window ไม่เข้าใจวิธี Set หรือ จำวิธีไม่ได้ จะมีวิธีการทำอย่างไร ให้มันง่ายแบบ คลิกเดียว ผมก็เลยคิดวิธีแบบพื้นๆ โดย คิดว่า จะสร้าง .Bat file โดยที่ .Bat file มี คำสั่ง การตั้งค่า วันที่และเวลา บน Window
โอเค ผมได้ล่ะ ผมใช้คำสั่งนี้

@ECHO OFF
date 04/27/2017
time 03:56:25 AM

ซึ่งบรรทัดแรก คือ คำสั่ง ปิดการแสดงข้อความ
บรรทัดที่สอง คือ การ Set วันที่ ให้คอมพิวเตอร์ โดยต้อง มี Format นี้ เดือน/วันที่/ปีค.ส.
บรรทัดที่สาม คือ การ Set เวลา ให้คอมพิวเตอร์ โดยต้อง มี Format นี้ ชั่วโมง:นาที:วินาที และตามด้วยหน่วย AM หรือ PM

คำสั่งที่ว่า ผม พิมพ์ เข้าไปที่ Notepad แล้วเลือกบันทึกเป็นสกุล .bat พอบันทึกเสร็จจะได้รูปภาพนี้

Set วันที่และเวลา บน window ด้วย .bat file โดยใช้ PHP Gen file

Set วันที่และเวลา บน window ด้วย .bat file โดยใช้ PHP Gen file

วิธีใช้ก็ง่าย แค่คลิกขวาเลือก Run as administrator หลักจากนั้น คลิก Yes แค่นี้เวลาก็เปลี่ยนตามที่เรากำหนด

Set วันที่และเวลา บน window ด้วย .bat file โดยใช้ PHP Gen file

Set วันที่และเวลา บน window ด้วย .bat file โดยใช้ PHP Gen file

แต่ปัญหาต่อมาคือ เราจะต้องมานั้น แก้ไขวันที่และเวลาเองก่อนบันทึก .Bat file จะทำอย่างไร ให้วันที่และเวลา มันอัพเดทให้อัตโนมัติ นี้แหละ คือ ไฮไลท์ของ โพสนี้ โพสที่ผมนำมาเสนอ

นี้คือสิ่งที่ผมคิด
สร้างวิธีการอัพเดทวันที่และเวลา พร้อมทั้งสามารถ สร้าง .Bat file และเขียน คำสั่ง การ Set วันที่และเวลาบนคอมพิวเตอร์ ลงไปใน .Bat file ด้วย และสามารถ คลิกดาว์นโหลด ลงคอมพิวเตอร์ มาใช้งานได้ ผ่านทางเว็บไซต์ โดยใช้ ภาษาที่ผมสามารถทำได้ นั้นคือ PHP

นี้คือสิ่งที่ผมทำ
สามารถคลิกดูได้ที่ http://protsp.com/setclock/

Set วันที่และเวลา บน window ด้วย .bat file โดยใช้ PHP Gen file

Set วันที่และเวลา บน window ด้วย .bat file โดยใช้ PHP Gen file

เมื่อดาวน์โหลด จะได้ไฟล์นี้ .Bat file

พอคลิกเข้าไปดูคำสั่ง จะเห็นว่า มีคำสั่งในการ Set คอมพิวเตอร์

Set วันที่และเวลา บน window ด้วย .bat file โดยใช้ PHP Gen file

Set วันที่และเวลา บน window ด้วย .bat file โดยใช้ PHP Gen file

และนี้ คือ Code PHP ที่ผมเขียน  Gen .bat file ด้วย PHP

Set วันที่และเวลา บน window ด้วย .bat file โดยใช้ PHP Gen file

Set วันที่และเวลา บน window ด้วย .bat file โดยใช้ PHP Gen file

นี้แหละ วิธีการแก้ปัญหาของผม แก้ปัญหาในสิ่งที่เรารู้และเราสามารถทำได้