ปริ้นงานไม่ได้ขึ้น Error Adobe Acrobat Reader DC has stopped working

ชอบของใหม่ไง เลยโดนเข้าให้งานนี้ ก็แค่ อับเดท Adobe Acrobat Reader 11 ให้เป็น Adobe Acrobat Reader DC ตอนอับเดท ไม่มีปัญหาใด ๆ แต่ตอนใช้งานจริง ซิ งานเข้าเลย พี่เล่นขึ้น Error แบบนี้