หน่วยวัดต่างๆ ใน Form SAPSCRIPT (TW, PT, IN, MM, CM, LN, CH)

  • Sumo

   เวลาจะทำ Layout Form ใน SAPSCRIPT สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ หน่วยวัดต่างๆ พวก TW (twip), PT (point), IN (inch), MM (millimeter), CM (centimeter), LN (line) และ CH (character)  หน่วยพวกนี้จำเป็นจริงๆ แต่ติดปัญหาคือ หน่วยพวกนี้ แต่ละหน่วยมันมีความแตกต่างกันเท่าไร อะไรมีค่ามากกว่ากันหรือน้อยกว่ากัน คำตอบอยู่ที่ตารางข้างล่าง

1 TW = 1/20 PT
1 PT = 1/72 IN
1 IN = 2.54 CM
1 CM = 10 MM
1 CH = character height from layout set header (CPI)
1 LN = line height from layout set header (LPI)

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Todsapon

Todsapon is make money on the internet. He graduated from the Chiangrai Rajabhat University of Thailand with major in Computer Science.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *